OM FÖRENINGEN

Föreningen för Sömmerskor stiftades i Stockholm 1880 av fru Elisabet Nyström, f Rosenius. Föreningen som omfattar kvinnor som försörjer sig med sömnad har till ändamål att befrämja sina medlemmar väl, främst genom utbetalande av understöd till behövande.

Nya medlemmar inbjuds direkt till föreningens aktiviteter. Efter ett års medlemsskap får nya medlemmar tillgång till Föreningen för Sömmerskors medlemsförmåner.


Vi i styrelsen

Ordförande: Anja Matthies

Vice ordförande: Malin Saare

Sektreterare: Nina Söderblom

Vice sekreterare: Maria Elfors

Kassaförvaltare: Emma Gauffin

Vice Kassaförvaltare: Katharina Beer

Ledamot: Barbro Hellsing

Ledamot: Maria Felldin Almgren

Ledamot: Nina Rahm

Ledamot: Hanna Palmgreen

Ledamot: Saruul Baatar

Ledamot: Britt Richloow


Vi i valberedningen

Héléne Söhr-Johnstam

Helena Rosendal

Anna Sjödin Aspegren

Medlemsaktiviteter

Varje år anordnar vi medlemsaktiviteter så som utflykter, teaterföreställningar, besök på museer samt håller en årlig brunch. Vi har även ett årsmöte för samtliga medlemmar en gång per år. (Undantaget under pandemin).

Tidigare år har vi bland annat haft aktiviteter som:

  • Liljevalchs utställning "Klänningen gör mannen"

  • Musikalen Moulin Rouge

  • Nordiska museets utställning: Nordens Paris -NK:s franska damskrädderi 1902-1966

  • Theilska galleriets utställning: Sveriges första modehus - Augusta Lundins utställning

  • Linresa till Växbo Linfabrik med bl.a. guidad visning om hur produktionen går till

  • Helaftonbalett på Kungliga Operan med föreställningen Alice i Underlandet

  • Musikalen Book of MormonFör nya medlemmar

För att bli medlem i föreningen ska sökande uppfylla följande villkor:

· Vara kvinna och försörja sig med sömnad sedan minst två år

· Vara yrkesutbildad i klädsömnad

· Vara anställd eller driva verksamhet i enskild firma utan anställda

· Vara mantalsskriven och yrkesverksam i Stockholms län

· Vara mellan 20–55 år

· Vara arbetsför och icke sjuklig vilket skall intygas med friskintyg

· Rekommenderas av två medlemmar som varit medlemmar i föreningen i minst två år eller av arbetsgivare. Dessa personer ska kunna intyga att sökandes uppgifter överensstämmer med villkoren för medlemskap.


Ansökan om medlemskap görs på särskild blankett som kontorsansvarig tillhandahåller. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar och kontrollerar att samtliga villkor uppfylls.

Friskintyg begärs in om övriga villkor är uppfyllda. Friskintyget ska lämnas in inom 6 månader.

Styrelsen fattar därefter beslut om den sökande berättigas medlemskap.


Varmt välkomna med ansökan!

OM STYRELSEN

Styrelsen består av 9-12 ledamöter som väljs för en tid av 3 år där avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen håller möten minst tre gånger per år men det sker vanligtvis en gång per månad förutom över sommaruppehållet. Vi äter en lätt middag tillsammans innan mötet startar och här går vi igenom föregående protokoll, ekonomi, medlemsaktiviteter, planering av årsmöte, nya medlemmar, blomsterfonden och uppvaktningar.


OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av 2-3 personer som sitter i 2 eller 3 år, de har som uppgift att rekrytera nya styrelseledamöter.